RB GEOSURVEY BV geotechnisch en milieutechnisch adviesbureau

RB GEOSURVEY BV is een geotechnisch en milieutechnisch adviesbureau met accent op omgevingsonderzoek en -monitoring (bodem, water, lucht, verontreinigingen, trillingen, geluid, bouwwerken e.d.). Hierbij maken we gebruik van innovatieve toepassingen van offline en online sensoringstechnieken en geografische informatiesystemen met focus op risicobeheersing.

Wat wij nieuws vinden

Veldwerk ontsluiting A6 - Lelystad Airport in volle gang

Lees verder

Bodemsanering Bouwkundige Dienst aan de Goudsbergen 6 te Castricum

Lees verderGeotechniek

Onze jarenlange ervaring met het uitvoeren van bodemonderzoek is de basis van veel van onze geotechnische adviezen op het gebied van funderingen, damwanden, stabiliteit en zettingen. Tevens ondersteunt het adviesbureau onze opdrachtgevers bij grondmechanische vraagstukken daar waar wij toezicht leveren.

Milieu

RB Geosurvey biedt een brede dienstverlening op het gebied van bodem- en milieuvraagstukken. Hierbij kan gedacht worden aan milieuhygiƫnisch bodemonderzoek, risicobeoordelingen, opstellen van saneringsplannen en milieukundige begeleiding van bodemsaneringen.
Meer weten? Neem contact met ons op!